Sekcija torakalne hirurgije

Torakalna hirurgija

Šta je torakalna hirurgija?

Torakalna hirurgija, takođe poznata kao hirurgija grudnog koša, odnosi se na organe koji se nalaze u grudima. Potreba za operacijom može se javiti u bilo kojoj dobi iz više razloga, od urođenih abnormalnosti u dojenčadi do traumatskih ozljeda ili bolesti grudnog koša kod odraslih. Torakalna operacija može uključivati dušnik, pluća, medijastinum, dijafragmu, jednjak ili zid grudnog koša. Najčešća indikacija za operaciju grudnog koša je rak, uključujući rak pluća i rak jednjaka. Mnoga druga stanja mogu takođe zahtijevati torakalnu hirurgiju, uključujući traumu, gastroezofagealni refluks, sindrom torakalnog otvora (TOS) ili hiperhidrozu (pretjerano znojenje). Zahvati torakalne hirurgije mogu uključiti otvorene operacije ili minimalno invazivne tehnike.

Članovi udruženja

 

Specijalisti torakalne hirurgije

Specijalizanti torakalne hirurgije

dr Marko Kantar

dr Zoran Dakić

dr Slavko Grbić

dr LJiljana Krupljanin

dr Dušan Janičić

dr Simetić Velibor

Dr Ždrale Nenad

 

 

dr Miroslav Stranetić

dr Branko Štrbac

dr Bojan Bjelošević

dr Radomir Jerkić

 

 

dr Marko Kantar

dr Zoran Dakić

dr Slavko Grbić

dr LJiljana Krupljanin

dr Dušan Janičić

dr Simetić Velibor

Dr Ždrale Nenad

 

 

dr Miroslav Stranetić

dr Branko Štrbac

dr Bojan Bjelošević

dr Radomir Jerkić

 

dr Marko Kantar

dr Zoran Dakić

dr Slavko Grbić

dr LJiljana Krupljanin

dr Dušan Janičić

dr Simetić Velibor

Dr Ždrale Nenad

 

 

dr Miroslav Stranetić

dr Branko Štrbac

dr Bojan Bjelošević

dr Radomir Jerkić

 

 

Kontaktirajte nas

Pošaljite nam upit