JZU Bolnica Prijedor

Članovi Udruženja hirurga Republike Srpske iz JZU Bolnice Prijedor

 

Specijalisti opšte hirurgije

Dr Tihomir Čoprka

Dr Tesinić Željko

Dr Beronja Marko

Dr Baćo Stanko

Dr Dario Dodoš

Specijalizanti iz opšte hirurgije

Dr Mitrić Miloš

Dr Šormaz Slobodan

Dr Radulović Bojan

Dr Davor Hrnjić

Specijalisti opšte hirurgije

Dr Tihomir Čoprka

Dr Tesinić Željko

Dr Beronja Marko

Dr Baćo Stanko

Dr Dario Dodoš

Specijalizanti iz opšte hirurgije

Dr Mitrić Miloš

Dr Šormaz Slobodan

Dr Radulović Bojan

Dr Davor Hrnjić

Specijalisti opšte hirurgije

Specijalizanti iz opšte hirurgije

Dr Tihomir Čoprka

Dr Tesinić Željko

Dr Beronja Marko

Dr Baćo Stanko

Dr Dario Dodoš

Dr Mitrić Miloš

Dr Šormaz Slobodan

Dr Radulović Bojan

Dr Davor Hrnjić

Kontaktirajte nas

Pošaljite nam upit