Opšta i abdominalna hirurgija

Abdominalna hirurgija

Šta je abdominalna hirurgija?

Abodminalna hirurgija je grana hirurgije koja se bavi svim bolestima trbušnog zida i trbušne duplje onda kada bolesti zahtjevaju hirurški tretman. U najčešće zahvate spada liječenje različitih vrsta kila, lasersko uklanjanje proširenih vena i hemoroida, uklanjanje unutrašnjih i vanjskih hemoroida i fisura, dijagnostički endoskopski pregled, te proktoskopija, rektoskopija i interventna endoskopija.

Dr. Leoni Kheni

Dr. Leoni Kheni

Mbbs

OPŠTA Hirurgija

Hirurgija (cheirourgia /gr./- ruka i rad) je grana kliničke medicine koja se bavi proučavanjem i lečenjem bolesti koje se moraju lečiti radom ruku hirurga i primenom mehaničkih sredstava (instrumenata). Operativna hirurgija se može podeliti prema pristupu lečenja u četiri grupe:

  • reparacija rana,
  • ekstirpacija obolelih delova ili celih tkiva i organa,
  • rekonstruktivna hirurgija i
  • fiziološka hirurgija.

Da bi mogao ostvariti uspješan rad, pored manuelne spretnosti za hirurga je neophodno da ima široko medicinsko obrazovanje, kao i poznavanje tehnike i tehnologije. Zbog napretka hirurgije i sve većeg obima znanja i razvoja brojnih operativnih tehnika, a u cilju pružanja bolje medicinske usluge pacijentima, hirurzi se sve više specijalizuju, tako da dolazi do razvoja novih hirurških disciplina ili njihovih poddisciplina. Iz hiurgije su se danas izdvojile brojne grane:

maksilofacijalna hirurgija,

neurohirurgija

ortopedija,

plastična i rekonstruktivna hirurgija,

grudna hirurgija,

abdominalna hirurgija,

vaskularna hirurgija,

urologija, kao i druge brojne poddicipline.

Sekcija opšte i abdominalne hirurgije

Članovi udruženja

Specijalisti opšte i abdominalne hirurgije

Specijalizanti opšte i abdominalne hirurgije

Prim. doc. dr sc. med. Zoran Aleksić
Prim. dr Miroslav Regoda
Prof. dr Milan Simatović
Prof. dr Božo Krivokuća
Prim. dr Dragan Tomić
Mr. dr Ozren Kordić
Mr. dr Goran Janjić
Mr. dr Velimir Škrbić
Doc. dr Jugoslav Đeri
dr Zoran Aničić
dr Slobodan Vukadinović
dr Gordana Straživuk
dr Željko Grahovac
dr Dušan Prolić
dr Duško Topić
dr Dragan Radulj
Dr Đorđo Kljajić
Dr Velibor Milivojević
Dr Slađan Stajić
Dr Slobodan Prtilo
Dr Vera Dabović
Dr Igor Đokić
Dr Golijanin Bojan
Dr Kovačević Marko
Dr Stojanović Miro
Dr Šupić Milorad
Dr Tihomir Čoprka
Dr Tesinić Željko
Dr Beronja Marko
Dr Baćo Stanko
Dr Dario Dodoš
Prof. Dr Siniša Maksimović
Prof. Dr Zlatko Maksimović
Dr Milan Todorović
Dr Bojan Kenjić
Dr Jovica Vidović
Dr Slaviša Dabić
Dr Mirko Manojlović
Dr Zoran Azarić
Dr Aleksa Sredić
Dr Aleksandar Milivojac
Dr Predrag Potkonjak
Dr Boban Bijelić
Dr Dragan Radulović
Dr Pero Nakić
Dr Aleksandar Subotić
Dr Brano Katanić
Dr Zoran Matković
Dr Jovica Mišić
Dr Nenad Marković
Dr Siniša Marić
Akademik Prof. Dr Veljko Marić
Prof. dr Radmil Marić
Prof. dr Nenad Lalović
Mr sc. med. Rade Miletić
Mr sc. med. Miroslav Obrenović
Dr Dalibor Potpara
Dr Helena Kujundžić Marić
Dr Ognjen Čančar
Dr Srđan Radanović
Dr Mladen Pejović
Dr Nikolina Vuković

 

dr Dalibor Šaran
dr Marko Lugonja
dr Milan Popović
dr Dragan Vuković
dr Živojin Janičić
dr Drago Rogić
dr Marko Vujmilović
dr Lazar Škeljić
dr Nikola Vranješ
dr Srđan Krejić
dr Nenad Jaćimović
Dr Bojan Boljanović
Dr Nemanja Ilić
Dr Milan Jovanović
Dr Mitrić Miloš
Dr Šormaz Slobodan
Dr Radulović Bojan
Dr Davor Hrnjić
Dr Danijel Savić
Dr Milan Milovanović
Dr Srđan Petrović
Dr Đoko Novaković
Dr Gordan Okuka
Dr Darko Perković
dr Miloš Stjepanović
dr Radiša Ninić

 

Prim. doc. dr sc. med. Zoran Aleksić
Prim. dr Miroslav Regoda
Prof. dr Milan Simatović
Prof. dr Božo Krivokuća
Prim. dr Dragan Tomić
Mr. dr Ozren Kordić
Mr. dr Goran Janjić
Mr. dr Velimir Škrbić
Doc. dr Jugoslav Đeri
dr Zoran Aničić
dr Slobodan Vukadinović
dr Gordana Straživuk
dr Željko Grahovac
dr Dušan Prolić
dr Duško Topić
dr Dragan Radulj
Dr Đorđo Kljajić
Dr Velibor Milivojević
Dr Slađan Stajić
Dr Slobodan Prtilo
Dr Vera Dabović
Dr Igor Đokić
Dr Golijanin Bojan
Dr Kovačević Marko
Dr Stojanović Miro
Dr Šupić Milorad
Dr Tihomir Čoprka
Dr Tesinić Željko
Dr Beronja Marko
Dr Baćo Stanko
Dr Dario Dodoš
Prof. Dr Siniša Maksimović
Prof. Dr Zlatko Maksimović
Dr Milan Todorović
Dr Bojan Kenjić
Dr Jovica Vidović
Dr Slaviša Dabić
Dr Mirko Manojlović
Dr Zoran Azarić
Dr Aleksa Sredić
Dr Aleksandar Milivojac
Dr Predrag Potkonjak
Dr Boban Bijelić
Dr Dragan Radulović
Dr Pero Nakić
Dr Aleksandar Subotić
Dr Brano Katanić
Dr Zoran Matković
Dr Jovica Mišić
Dr Nenad Marković
Dr Siniša Marić
Akademik Prof. Dr Veljko Marić
Prof. dr Radmil Marić
Prof. dr Nenad Lalović
Mr sc. med. Rade Miletić
Mr sc. med. Miroslav Obrenović
Dr Dalibor Potpara
Dr Helena Kujundžić Marić
Dr Ognjen Čančar
Dr Srđan Radanović
Dr Mladen Pejović
Dr Nikolina Vuković

 

dr Dalibor Šaran
dr Marko Lugonja
dr Milan Popović
dr Dragan Vuković
dr Živojin Janičić
dr Drago Rogić
dr Marko Vujmilović
dr Lazar Škeljić
dr Nikola Vranješ
dr Srđan Krejić
dr Nenad Jaćimović
Dr Bojan Boljanović
Dr Nemanja Ilić
Dr Milan Jovanović
Dr Mitrić Miloš
Dr Šormaz Slobodan
Dr Radulović Bojan
Dr Davor Hrnjić
Dr Danijel Savić
Dr Milan Milovanović
Dr Srđan Petrović
Dr Đoko Novaković
Dr Gordan Okuka
Dr Darko Perković
dr Miloš Stjepanović
dr Radiša Ninić

 

Prim. doc. dr sc. med. Zoran Aleksić
Prim. dr Miroslav Regoda
Prof. dr Milan Simatović
Prof. dr Božo Krivokuća
Prim. dr Dragan Tomić
Mr. dr Ozren Kordić
Mr. dr Goran Janjić
Mr. dr Velimir Škrbić
Doc. dr Jugoslav Đeri
dr Zoran Aničić
dr Slobodan Vukadinović
dr Gordana Straživuk
dr Željko Grahovac
dr Dušan Prolić
dr Duško Topić
dr Dragan Radulj
Dr Đorđo Kljajić
Dr Velibor Milivojević
Dr Slađan Stajić
Dr Slobodan Prtilo
Dr Vera Dabović
Dr Igor Đokić
Dr Golijanin Bojan
Dr Kovačević Marko
Dr Stojanović Miro
Dr Šupić Milorad
Dr Tihomir Čoprka
Dr Tesinić Željko
Dr Beronja Marko
Dr Baćo Stanko
Dr Dario Dodoš
Prof. Dr Siniša Maksimović
Prof. Dr Zlatko Maksimović
Dr Milan Todorović
Dr Bojan Kenjić
Dr Jovica Vidović
Dr Slaviša Dabić
Dr Mirko Manojlović
Dr Zoran Azarić
Dr Aleksa Sredić
Dr Aleksandar Milivojac
Dr Predrag Potkonjak
Dr Boban Bijelić
Dr Dragan Radulović
Dr Pero Nakić
Dr Aleksandar Subotić
Dr Brano Katanić
Dr Zoran Matković
Dr Jovica Mišić
Dr Nenad Marković
Dr Siniša Marić
Akademik Prof. Dr Veljko Marić
Prof. dr Radmil Marić
Prof. dr Nenad Lalović
Mr sc. med. Rade Miletić
Mr sc. med. Miroslav Obrenović
Dr Dalibor Potpara
Dr Helena Kujundžić Marić
Dr Ognjen Čančar
Dr Srđan Radanović
Dr Mladen Pejović
Dr Nikolina Vuković

 

dr Dalibor Šaran
dr Marko Lugonja
dr Milan Popović
dr Dragan Vuković
dr Živojin Janičić
dr Drago Rogić
dr Marko Vujmilović
dr Lazar Škeljić
dr Nikola Vranješ
dr Srđan Krejić
dr Nenad Jaćimović
Dr Bojan Boljanović
Dr Nemanja Ilić
Dr Milan Jovanović
Dr Mitrić Miloš
Dr Šormaz Slobodan
Dr Radulović Bojan
Dr Davor Hrnjić
Dr Danijel Savić
Dr Milan Milovanović
Dr Srđan Petrović
Dr Đoko Novaković
Dr Gordan Okuka
Dr Darko Perković
dr Miloš Stjepanović
dr Radiša Ninić

 

Kontaktirajte nas

Pošaljite nam upit