Udruženje hirurga Republike Srpske

Udruženje hirurga Republike Srpske je profesionalna i društvena organizacija, koja okuplja hirurge, specijalizante iz hirurgije i srodnih hirurških disciplina (specijalizacija) koji se aktivno bave ili su motivisani da se bave praktičnim i teorijskim problemima hirurgije a zaposleni su u RS.

UDRUŽENJE HIRURGA REPUBLIKE SRPSKE

Područje djelovanja Udruženja je teritorija RS i BiH.

SEKCIJE UDRUŽENJA

U okviru udruženja formirane su sekcije

Članovi udruženja

Članovi Udruženja hirurga po gradovima RS

Banja Luka

UKC RS Banja Luka

Bijeljina

JZU Bolnica Bijeljina

Udruženje hirurga Republike Srpske

Gradiška

JZU Bolnica Gradiška

Udruženje hirurga Republike Srpske

Doboj

JZU Bolnica Doboj

Udruženje hirurga Republike Srpske

Istočno Sarajevo

JZU Bolnica Istočno Sarajevo

Udruženje hirurga Republike Srpske

Nevesinje

JZU Bolnica Nevesinje

Udruženje hirurga Republike Srpske

Prijedor

JZU Bolnica Prijedor

Trebinje

JZU Bolnica Trebinje

Foča

Univerzitetska bolnica Foča

Ciljevi udruženja

 

unapređivanje i razvoj hirurgije u RS

organizovanje kontinuirane edukacije

organizovanje istraživačkih aktivnosti

UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja i čine ga članovi UHRS iz bolnica RS i predsjednik Udruženja po funkciji.

Prof. Dr Siniša Maksimović

Prof. Dr Siniša Maksimović

Predsjednik UHRS

dr Zoran Aleksić

dr Zoran Aleksić

Predsjednik UO

Prof. Dr Nenad Lalović

Prof. Dr Nenad Lalović

Član UO

Dr Zoran Matković

Dr Zoran Matković

Član UO

Dr Zoran Azarić

Dr Zoran Azarić

Član UO

Dr Đorđo Kljaić

Dr Đorđo Kljaić

Član UO

Dr Marko Kovačević

Dr Marko Kovačević

Član UO

Dr Tihomir Čoprka

Dr Tihomir Čoprka

Član UO

Članova

SEKCIJE

GRADOVI

Registracija novog člana udruženja

Redovni članovi mogu da budu specijalisti i specijalizanti opšte hirurgije i drugih hirurških specijalnosti koji u svojoj svakodnevnoj praksi obavljaju ili učestvuju u obavljanju zahvata iz oblasti hirurške patologije.

 

 VIŠE INFORMACIJA MOŽETE DOBITI  OVDJE! 

 

You have Successfully Subscribed!