JZU Bolnica Doboj

Članovi Udruženja hirurga RS iz JZU Bolnice Doboj

 

Specijalisti opšte hirurgije

Dr Dragan Radulović

Dr Pero Nakić

Dr Aleksandar Subotić

Dr Brano Katanić

Dr Zoran Matković

Dr Jovica Mišić

Dr Nenad Marković

Dr Siniša Marić

Specijalizanti iz opšte hirurgije

Dr Miloš Stjepanović

Dr Radiša Ninić

Specijalisti opšte hirurgije

Dr Dragan Radulović

Dr Pero Nakić

Dr Aleksandar Subotić

Dr Brano Katanić

Dr Zoran Matković

Dr Jovica Mišić

Dr Nenad Marković

Dr Siniša Marić

Dr Nemanja Janković

Specijalizanti iz opšte hirurgije

Dr Miloš Stjepanović

Dr Radiša Ninić

Specijalisti hirurgije

Specijalizanti hirurgije

Dr Dragan Radulović

Dr Pero Nakić

Dr Aleksandar Subotić

Dr Brano Katanić

Dr Zoran Matković

Dr Jovica Mišić

Dr Nenad Marković

Dr Siniša Marić

Dr Miloš Stjepanović

Dr Radiša Ninić

Kontaktirajte nas

Pošaljite nam upit