JZU Bolnica Bijeljina

Članovi Udruženja hirurga Republike Srpske iz JZU Bolnice Bijeljina

 

Specijalisti opšte hirurgije

Prof. Dr Siniša Maksimović

Prof. Dr Zlatko Maksimović

Dr Milan Todorović

Dr Bojan Kenjić

Dr Jovica Vidović

Dr Slaviša Dabić

Subpecijalisti vaskularne hirurgije

Dr Nemanja Janković

Specijalizanti iz opšte hirurgije

Dr Danijel Savić

Dr Milan Milovanović

Dr Srđan Petrović

Dr Đoko Novaković

Dr Gordan Okuka

Dr Darko Perković

Specijalisti opšte hirurgije

Prof. Dr Siniša Maksimović

Prof. Dr Zlatko Maksimović

Dr Milan Todorović

Dr Bojan Kenjić

Dr Jovica Vidović

Dr Slaviša Dabić

Subpecijalisti vaskularne hirurgije

Dr Nemanja Janković

Specijalizanti iz opšte hirurgije

Dr Danijel Savić

Dr Milan Milovanović

Dr Srđan Petrović

Dr Đoko Novaković

Dr Gordan Okuka

Dr Darko Perković

Specijalisti opšte hirurgije

Subpecijalisti vaskularne hirurgije

Specijalizanti iz opšte hirurgije

Prof. Dr Siniša Maksimović

Prof. Dr Zlatko Maksimović

Dr Milan Todorović

Dr Bojan Kenjić

Dr Jovica Vidović

Dr Slaviša Dabić

Dr Nemanja Janković

Dr Danijel Savić

Dr Milan Milovanović

Dr Srđan Petrović

Dr Đoko Novaković

Dr Gordan Okuka

Dr Darko Perković

Kontaktirajte nas

Pošaljite nam upit