Održana sjednica Upravnog odbora Udruženja hirurga Republike Srpske

Dana 30. 03. 2023. u 18 sati održana je 2. sjednica Upravnog odbora Udruženja hirurga Republike Sprske.

Sjednici su prisustvovali:

  • Doc. Dr Zoran Aleksić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja hirurga Republike Srpske, Univerzitetski klinički centar Banja Luka
  • Prof. Dr Siniša Maksimović, predsjednik Udruženja hirurga Republike Srpske, JZU Bolnica Bijeljina
  • Dr Milan Todorović, sekretar Udruženja hirurga Republike Srpske, JZU bolnica Bijeljina
  • Prof. Dr Nenad Lalović, član Upravnog dbora Udruženja hirurga Republike Srpske iz Univerezitetske bolnice Foča
  • Dr Zoran Matković, član Upravnog odbora Udruženja hirurga Republike Srpske iz JZU bolnica Doboj
  • Dr Zoran Azarić, član Upravnog odbora Udruženja hirurga Republike Srpske iz JZU bolnica Gradiška
  • Dr Đorđo Kljaić, član Upravnog odbora Udruženja hirurga Republike Srpske iz JZU bolnica Nevesinje
  • Dr Marko Kovačević, član Upravnog odbora Udruženja hirurga Republike Srpske iz JZU bolnica Istočno Sarajevo
  • Dr Tihomir Čoprka, član Upravnog odbora Udruženja hirurga Republike Srpske iz JZU bolnica Prijedor

Na sjednici Upravnog odbora podneseni su izvještaju o ranijim aktivnostima Udruženja hirurga Republike Srpske i donesene su odluke o daljim aktivnostima.

Predsjednik Upravnog odbora Udruženja hirurga Republike Srpske je podnio izvještaj o aktivnostima Udruženja nakon održane 1. sjednice Uravnog odbora Udruženja održane 23. juna 2022. godine u Foči.

Podnesen je izvještaj o aktivnostima u vezi sa održanim 13. sastankom Udruženja hirurga Republike Srpske i Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva u Foči 24. juna 2022. godine.

Podnesen je izvještaj o aktivnostima vezanim za izradu web stranice Udruženja i identifikacionim karticama članova Udruženja.

Podnesen je finansijski izvještaj i donesene odluke u vezi sa finansijskim obavezama udruženja.

Donesene su odluke o održavanju Workshopa u Bijeljini.
Utvrđen je plan aktivnosti u vezi sa održavanjem 14. sastanka Udruženja hirurga Republike Srpske i Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva 23. juna 2023. godine u Foči.

Utvrđen je plan aktivnosti u vezi sa održavanjem velikog stručnog sastanka i obilježavanjem 20 godina postojanja Udruženja hirurga Republike Srpske u novembru 2024. godine.

Na kraju sastanka donesen je zaključak o aktivnostima vezanim za dopis Ministarstvima zdravlja i socijalne zaštitet i Ministarstvu pravde Republike Srpske u vezi angažmana sudskih vještaka medicinske struke iz FBiH u Republici Srpskoj i nemogućnošću angažmana sudskih vještaka iz Republike Srpske na područjima van Republike Srpske.

Donesen je i zaključak da se uputi dopis direktorima bolnica u Republici Srpskoj i ministru zdravlja,da se postignuti nivo kvaliteta potrošnog materijala i tehničke podrške u digestivnoj hirurgiji ne remeti,jer u poslednje vrijeme u pojedinim bolnicama se nivo kvaliteta potrošnog materijala derogira,što ugrožava operacije i uvodi i hirurge i pacijente u nesigurnost.

Predsjednik Upravnog odbora 

Udruženja hirurga Republike Srpske

Doc. Dr Zoran Aleksić, s.r.

Prethodne novosti

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore pmmodo consequat duis aute. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit sed do

Heart Patient

Jeny Solvinee

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore pmmodo consequat duis aute. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit sed do

Heart Patient

Jeny Solvinee

 

 VIŠE INFORMACIJA MOŽETE DOBITI  OVDJE! 

 

You have Successfully Subscribed!